Lindströms Tryckeri

i Alvesta

Lindströms Tryckeri

i Alvesta

din tryckpartner - sedan 1896

Vilka är vi?

Lindströms Tryckeri AB är ett tryckeri som sätter kunden i fokus oavsett om det gäller små eller stora uppdrag.

Till vårt förfogande har vi en modern maskinpark för att kunna tillgodose våra kunders önskemål

Alltifrån visitkort till foldrar, broschyrer, böcker och allt där emellan.

Vill du trycka ihop med oss?

Vi är säkra på att du kommer vara nöjd med resultatet

Historia

Lindströms Tryckeri AB startades vid marknadsplatsen i Moheda 1896 av Elof Lindström. Där hade Elof lärt sig tryckarkonsten av sin far Oscar, som 1895 flyttade sitt tryckeri till Växjö medan Elof fortsatte i Moheda att leverera trycksaker till traktens kunder.

1948 flyttades tryckeriet till Alvesta där man byggde ett hyreshus med plats för tryckeriet i källaren på Värendsgatan 4, då hade Elofs söner tagit över tryckeriet.
1972 blev det nytt byte av ägare då Sven-Gustaf Lindström, Inge Axelsson,

Ingvar Norlander och Evert Svensson tog över verksamheten. Nu började den nya tekniken komma och det investerades i offsettpressar och reproteknik.

Snart var lokalerna för trånga och man flyttade 1988 till Smedjegatan 3 i Alvesta där man fortfarande finns. Under denna tiden har verksamheten utökats med digitaltryck

1990 övertog Mikael Lindström sin fars, Sven-Gustafs, del i tryckeriet och sedan 2004 är det Mikael som är ensam ägare till tryckeriet.